Northen part off the Apuseni Mountains – SF 14

Overview Duration – 3 or 4 days ————- Low difficulty ————-     Sights – Unguru Mare Cave, Zece Hotare Plateau, Leșu Lake, Drăgan Lake, Rachiţele Waterfall, Cetăţile Rădesei Reservation, Padiş Plateau, Galbenei Gorges, Scărişoara Glaciar, Casa de Piatră, Village Coiba Mică, Cave Coiba, Mare, Cave Fântânele, Lake Someşul, Rece, Gorges Cold Mountain, Tureni Gorges, […]

Read More