Calin Nucuta PFA respectă confidențialitatea datelor clienților și se angajează să nu transmită datele personale ale clienților sau utilizatorilor site-ului către terți (persoane fizice sau juridice), să nu le comercializeze, să nu le ofere gratuit, să nu se angajeze în schimburi de date cu terți sau alți utilizatori ai site-ului.
Datele personale ale clienților și utilizatorilor vor fi utilizate doar pentru realizarea scopului în care au fost introduse, pentru informări comerciale cu privire la serviciile Calin Nucuta PFA și în scopuri statistice.

Notă de informare privind protecția datelor personale:
Potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Calin Nucuta PFA are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care clienții sau utilizatorii le furnizează.
Orice informație care este trimisă prin intermediul formularelor de contact va fi folosită ținând cont de dreptul la confidențialitate.
Calin Nucuta PFA prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate şi manuale, destinate emiterii facturilor, colectării creanţelor legate de acestea precum şi rezolvării solicitărilor dumneavoastră în legătură cu activitatea desfăşurată.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanelor vizate (clienţii Calin Nucuta PFA) şi băncilor la care clienţii au deschise conturi şi pe care le-au comunicat către Calin Nucuta PFA.

Date solicitate
Solicităm clienților următoarele date:
- Nume și prenume;
- Date de contact, inclusiv adresa de email;
- Date demografice precum codul poștal, preferințe și interese;
- Alte informații relevante, care ne pot ajuta în crearea promoțiilor și ofertelor.

Informaţiile pe care le colectăm
Solicităm informațiile mai sus menționate pentru a înțelege nevoie clientului, pentru a realiza cele mai bune oferte și pentru a îmbunătăți calitatea produselor și serviciilor noastre.
Trimitem periodic email-uri promoționale, către adresele înregistrate, referitoare la produsele noi, ofertele speciale sau alte informații pe care le considerăm importante pentru clienții noștri.

Mai multe informați despre cum puteți sa va administrati datele stocate odată cu interacțiunea pe site-ul nostru, gasiți pe pagina de Termeni și Condiții.